Nothing here yet!
LOOKING FOR IDEA?
  UNDONE

  เรื่องราวของเรา

  เราคือใคร

  ก่อตั้งเมื่อปี 2014 UNDONE นาฬิกาที่สั่งผลิตได้ตามความต้องการ เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในวงการนาฬิกา แนวคิดหลักของเราคือให้คุณสามารถออกแบบนาฬิกาได้ตรงตามต้องการของบุคคลด้วยคุณภาพระดับนาฬิกาชั้นนำ ด้วยการผสมผสานความละเมียดละไมในการผลิตนาฬิกาและควาล้ำหน้าในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ UNDONE พร้อมให้คุณสามารถออกแบบนาฬิกาเฉพาะบุคคลได้ตรงกับมุมมองของเวลาในแบบคุณ เพราะเราผลิตทุกขั้นตอนในบริษัทของเราเองจึงสามารถควบคุมการผลิตให้ตรงกับคุณได้มากที่สุด

  The 100% UNDONE Approach

  ทุกขั้นตอน ทุกชิ้นส่วนของนาฬิกาข้อมือที่สั่งผลิตได้ตามความต้องการของบุคคล UNDONE ควบคุมคุณภาพทุกชิ้นส่วน ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดอ่อน เรามีทั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ประกอบชิ้นส่วน จนกระทั่งจัดส่งสินค้าให้ถึงมือคุณ เพราะเราเชื่อว่าความใส่ใจในคุณภาพและการผลิตอย่างละเมียดบรรจงคือตัวตนที่บ่งบอกถึงความเป็น UNDONE อย่างแท้จริง

  UNDONE

  ปรัชญาของเรา:

  Michael Young คือผู้่อตั้ง UNDONE มีแนวคิดว่า ผู้คนในยุคนี้ให้คำจำกัดความของความหรูหราในอีกแบบหนึ่ง เขาไม่เห็นด้วยกับการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เพราะนักออกแบบระดับโลกตัวจริงต่างเริ่มต้นจากงานที่เล็กๆแต่มีเอกลักษณ์ พวกเขาต่างเริ่มจากธุรกิจออกแบบกระเป๋าผลิตตามสั่งให้กับผู้ใช้ระดับคนชั้นสูง นั่นคือความพิเศษของความหรูหรา คือการออกแบบให้กับเฉพาะบุคคล ปัจจุบันผู้คนทุ่มเทให้กับสินค้าแบรนด์เนมที่ผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากจนทำให้แนวคิดหลักของความหรูหรานั้นถูกลืมไป ว่าที่จริงแล้ว ความหรูหราคือความพิเศษ และอิสระที่สร้างสรรค์ให้กับเฉพาะบุคคลคนต่างหาก