เป็นเจ้าของได้แล้ว
20 มม. สาย (Urban)
22 มม. สาย (Aqua)
บัตรของขวัญ