US$ 50

หนังลูกวัว

 • Genuine หนังลูกวัว
 • สายขนาด 22 มม
 • 22 มม. มีให้เลือก 5 สี
 • มีให้เลือก 10 สี

ผ้าCORDURA

 • Genuine Cordura Fabric
 • Medium Padding
 • สายขนาด 20มม
 • 22 มม มีให้เลือก 5สี
 • มีให้เลือก 5สี

หนังกลับ

 • สายขนาด 20มม
 • 22 มม มีให้เลือก 5สี
 • มีให้เลือก 2 สี

จระเข้

 • สายนาฬิกาปริ้นท์ลายหนังจรเข้ บนสายหนัง
 • สายขนาด 20มม
 • 22 มม มีให้เลือก 5 สี
 • มีให้เลือก 3สี

หนังม้า

 • Genuine Horween Leather
 • สายขนาด 20มม
 • 22 มม มีให้เลือก 5 สี
 • มีให้เลือก 2 สี

ยาง

 • สายขนาด 20มม
 • 22 มม มีให้เลือก 5 สี
 • มี 1 สี

Military Bund

 • ขนาด 22 มม
 • ความหนา 2 มม
 • วัสดุl: Horween Leather
 • มี 2 สี

หัวเข็มขัดนาฬิกา

 • 22 มม มีให้เลือก 5 สี