การขนส่ง

การขนส่งจะถูกจัดการโดยอินเตอร์ชิปปิ้งเซนเตอร์ในฮ่องกง e-Express สินค้าส่วนใหญ่จะถูกจัดส่งโดยฮ่องกงโพสต์ ยกเว้นบางสถานที่ ที่ยกเว้นการบริการโดยฮ่องกงโพสต์
การส่งแบบ e-Express โดยไปรษณีย์ฮ่องกง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มีเลขแทร๊กกิ้งและส่งถึงภายใน10 วันทำการ
การส่งโดย EMS โดยไปรษณีย์ฮ่องกง
50 บาท
มีเลขแทร๊กกิ้งและถึงภายใน 7 วันทำการ
ข้อความข้างต้นขึ้นอยู่กับไฟลท์การบินและขึ้นตอนการนำจ่ายสินค้า

นโยบายการนำคืนสินค้า

ระหว่างการผลิตและขนส่ง ทุกรายการพรีออร์เดอร์จะไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ แต่สามารถแลกเป็นคูปองเงินสดสำหรับสินค้า UNDONE การขอคืนเงินแบบเต็มจำนวน ไม่รวมถึงค่าขนส่งสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 14 วันหลังชำระ เฉพาะรุ่น FIXED DESIGNS (สินค้าต้องมีสภาพ100% และไม่ผ่านการใช้งาน) ในกรณี customized units การคืนเงินแบบเต็มจำนวน จะไม่รวมค่าขนส่ง ภายใน14 วันหลังชำระและสินค้าต้องมีสภาพ100% และไม่ผ่านการใช้งาน ทางเรามีสิทธิทีจะหัก10%จากราคาตัวสินค้า ค่าขนส่งสำหรับส่งสินค้าคืน ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และต้องคืนภายใน 21 วันหลังชำระเงิน

ที่อยู่ส่งส่งคืนสินค้า

UNITED STATES:
Undone (US)
131 Mark Place, North Bergen, NJ 07047, USA
OUTSIDE UNITED STATES
Undone (HK)
Room A , Level 4, 2 Carnarvon Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
กรุณาติดต่อเราก่อนที่จะมีการส่งคืนสินค้า: [email protected]